Бъчварския занаят наследих от дядо си и от баща си. В работата си се стремя да държа на качеството. Принципът ми е по-малко изделия, но конкурентни на вътрешния и международния пазар. Последните години се увеличава непрекъснато интересът към нас. Навлезли сме твърде навътре в този занаят и продължаваме непоколебимо напред.

Бъчварска работилница “Захариев-Н” ЕООД се намира в село Врачеш, разположено на 3км от Ботевград. Тя е близо до магистрален път София-Варна.
Настоящето състояние и производство на работилницата е резултат от близо 80- годишна фамилна традиция, която се предава от поколение на поколение. В резултат на социално-икономическите промени в страната и новата законодателна уредба, през 1990г. е регистрирана фирма с предмет на дейност производство и пласмент на бъчварски изделия.
Бъчварска работилница "Захариев-Н” е член на Занаятчийската камaра в България и от 1998г. участва с продукция на “Винария” – Пловдив.

Създадените добри условия за производство и спазваното високо европейско качество на изделията осигуряват пласмент на продукцията ни в страната и чужбина. Системно изгражданият авторитет на фирмата способства през последните години непрекъснато да се увеличава износът за Австрия, Германия, Гърция, Италия, Словакия, Франция, както и за винопроизводителите в страната. В последните години имаме огромен интерес и силен износ за японски компании, една от които е от най-големите дестиларни на уиски НИКА ДИСТИЛАРИ. През последните години се утвърждава традицията за участие в международни изложения.

TOP